• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)

Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Sistem   
           


Md Sazali Md Salleh
Timbalan Ketua Pustakawan
Ketua Bahagian Pentadbiran
& Pengurusan Sistem
+6088 - 320000 ext. 2882
sazali@ums.edu.my

 
HETTY HAZWANI
Baharin Entoh
Pustakawan Kanan
Ketua Seksyen Pengurusan Sistem
+6088 - 320000 ext. 2638

baharin@ums.edu.my

 

Lorita Gadol
Pustakawan
Unit Kewangan
+6088 - 320000 ext. 2655
lorita@ums.edu.my
HETTY HAZWANI
Mohamad Adam Sabri Magi
Pustakawan
Unit Pengurusan Sistem & Multimedia
+6088 - 320000 ext. 2659
adam69@ums.edu.my
HETTY HAZWANI
Rahmah Rashid
Penolong Pendaftar
Unit Pentadbiran

+6088 - 320000 ext. 2280
rahmah@ums.edu.my


Dg Zainab Ag Mahmud
Penolong Pustakawan
+6088 - 320000 ext. 2223
dygz0104@ums.edu.my

 

Zaitun binti Hj Marjan
Pembantu Pustawakan Kanan
+6088 - 320000 ext. 2327
zaitun@ums.edu.my

 

Mohd Norhaqqi Norhaizat
Pembantu Pustakawan
+6088 - 320000 ext. 2722
haqey@ums.edu.my

 

Ermenezuanie Embanan
Pembantu Pustakawan
+6088 - 320000 ext. 2327
ermeneinauze@ums.edu.my


Kasa Sah
Pembantu Am
+6088 - 320000 ext. 2274
kasa@ums.edu.my


Mohd Azrie Mohd Yusof
Penolong Pegawai Sistem Maklumat
+6088 - 320000 ext. 613057
mohd.azrie@ums.edu.my

Rosendah binti Mat
Pembantu Tadbir
+6088 - 320000 ext. 2605
srosenda@ums.edu.my


Penny Liew
Pembantu Pustakawan
+6088 - 320000 ext. 2274
penny@ums.edu.my

 

Esidore Enson
Pembantu Pustakawan
+6088 - 320000 ext. 2313
esidore@ums.edu.my

 

<